Team - BGS PS

Wave 4
Terdaftar pada 19 May 2020 23:33 WIB
Captain
Awan shofa maulana / BGS×Llerin
546236603
Member #2
Alnair saula rigel / BGS×SSnair
5179363728
Member #3
Ananda fajar / BGS×F12
512082835
Member #4
Ahmad Sa'id prabowo / B2•rAdhFiAD
5701830183
Member #5
Dendra satria / BGS×DenNYAa
5241176274